Date generale

Afiliere

Activitate ştiinţifică

Lucrări reprezentative

E-mail

inapoi la DIM

 
 

   

 

     

Data şi locul naşterii: 10 ianuarie 1944, Suceava, România.
Cetăţenie:
română.
Stare civilă: 
căsătorit
Titlul ştiinţific: Doctor în Fizică, Specialitatea Biofizică
Funcţia actuală:
Şef al Catedrei de Biofizică şi Informatică Medicală, UMF "Victor Babeş", Timişoara, România
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză.

Pregătire:

Oct.1962 – Iun.1967 - Facultatea de Fizică, Secţia Biofizică, Universitatea Bucureşti
Oct.1971 – Feb.1978– Facultatea de Matematică, secţie a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Universitatea din Timişoara (f.f.).
Sep.1972 – Aug. 1973 – Bursă Fulbright-Hayes la Virginia Commonwealth University, Richmond, USA

Grade sau diplome obtinute:

Apr. 1975 – Iun. 1979 – Doctor în Fizică, Specialitatea Biofizică, Universitatea Bucureşti
1994– Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
1995– Profesor, Informatică Medicală şi Biofizică

Experienţă profesională:

1967 – 1990 Institutul de Medicină Timişoara - asistent universitar
1990 – 1994 Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara - conferenţiar
1994 – prezent Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara - profesor

Alte competenţe:

 • Conducător de doctorat în Informatică Medicală din 1992;

 • Expert evaluator, Consiliul Europei, Directorat General Societatea Informaţională, din 2002, programele cadru 5 si 6, Bruxelles.

 • Expert CNCSU din 1995, CNCSIS din 1997;

 • Editor asociat, Timişoara Medical Journal, din 2003;

 • Referent la “Methods of Information in Medicine” (Schattauer, Germania) din 1998;

 • Membru colegiul de redacţie ”Romanian Journal of Biophysics” (Ed. Academiei, România).

 

Participări în asociaţii ştiinţifice şi profesionale:

 • Reprezentatul României în IMIA (International Medical Informatics Association) din 1986;
 • Preşedinte al Societăţii Naţionale de Biofizică Pură şi Aplicată (SNBPA) din 1992-1994;
 • Secretar stiintific facultate 1992-1996, sef catedra din 1996, director depart. informatizare din 2000;
 • Secretar al Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Medicale din 1994;
 • Preşedintele Societăţii Române de Informatică Medicală (SRIM) din 1998;
 • Director al Centrului de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală a MSF, 2001;
 • Vicepresedinte al Consiliului European de Informatică Medicală (EFMI) din 2004 (membru din 1994);
 • Co-presedinte al Comisiei de Informatica a Ministerului Sanatatii din 2005

TOP

 

Participări la programe de cercetare:

1996 - membru în echipa tehnică - Proiectul Tempus–Phare CME – 01046 – 95 “RENEHEMA – Regional Network for Healthcare Management” condus de Universitatea Politehnică Bucureşti. 
1997 - membru în echipa tehnică - Proiectul Tempus–Phare CME – 02555 – 96 “Know How Transfer from University to Industry”
1997-1998 - director proiect - "Modelarea matematica si simularea pe calculator a reglajului genetic cu gene interrelate" - contract cu MCT 1997/1998  tema B3/A7
2004-2006 - director proiect - Proiectul Viasan "BIOVIEW pachet de programe cu interfaţă dedicată"

Participări la manifestări ştiinţice (selecţie) :

Membru Scientific Program, Chairman: Vancouver 1995, Copenhaga 1996, Porto Carras Grecia 1997, Seul 1998, Ljubljana 1999, Hanovra 2000, Londra 2001, Budapesta 2002, Saint Malo 2003, San Francisco 2004
Invited speaker: Berlin 1987, Praga 1988, Tbilisi 1990, Harrogate 1996, New Delhi 1999
Visiting professor: Universitatea Karolinska, Praga, 1990

Premii:

Premiul “Gheorghe Marinescu” al Academiei Române, 1989, pentru monografia “Informatica Medicală”, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988

TOP

 

Total 327 lucrari din care: coautor 2 monografii (1 in Anglia), capitole in 6 monografii, editor 4 carti, 12 manuale, 53 lucrari publicate in strainatate

Cărţi, tratate, monografii:

 • Trends in Romanian e-Health.- Mihalaş G I, Lungeanu D. (eds.) - Editura Eurobit, Timişoara, 2003
 • Computerele în practica chirurgicală.-Mihalaş G I, Mihalaş G. - Bazele ştiinţifice şi clinice ale practicii. Ed. Timpolis, Timişoara, pp. 240–245, 2002
 • Healthcare Telematics Support in Transition Countries - Mihalaş G I, Engelbrecht R, Bazavan M, Hofdijk J, Naszlady A. (eds.). Proc. MIE 2001. Special Topic Conference. Bucharest, Eurobit Publ. Timişoara, 2002
 • Modelarea şi simularea proceselor biologice.- Mihalas G I.-Roz M A, Schneider Fr, Mihalaş G I, Rendi D (eds). „Matematica modernă în medicina contemporană”. Vasile Goldiş University Press, Arad, 39–61, 2001
 • Textbook of Biophysics (l. engleza).- Mihalaş G I, Neagu M, Neagu A. - Eurobit Timişoara, 2001 Handouts of Biophysics (curs în l. engleză)-Mihalaş G I. -  Editura Eurobit, Timişoara, 2000
 • Medical Informatics and Biostatistics (curs. în l. engleză). Mihalaş G I, Lungeanu D. - Ed. Eurobit, Timişoara, 1999
 • Prelucrarea datelor in farmacodinamie (cap. 2, 3).-Mihalaş G I, Mihalaş G.-Plauchithiu M G, Brune K (eds). Transparent de Farmacologie şi Toxicologie, Ed. Univ. Vasile Goldiş Arad, 16–20. -1999 Proceedings of the 21st Naţional Conference on Medical Informatics-Mihalaş G I, Enătescu V, Roz M. (eds.) -MEDINF’98 (eds), “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 1999

Lucrări stiinţifice reprezentative publicate in perioada 1999-2005:

 • Mihalaş G I, Lungeanu D, Vernic C, Kigyosi A, Focşa M, Muntean C. Education of Health Informatics Professionals in Romania. In: Hasman A, Mantas J (eds), Health and Medical Informatics Applications. Akademische Verlagsgesellschaft Aka GmbH, Berlin, 2005, 44-46

 • Mihalaş G I. Integrarea informaţiei medicale de la nivelul molecular până la nivelul individual. Vol. Rez. Cercetări Experimentale Medico-chirurgicale, vol XII, sup. 1, 2005, 52-53 (com ZAT 29 mai 2005)

 • Mihalaş G I. Tendinţe actuale în Informatica Medicală. Vol. Rez. Cercetări Experimentale Medico-chirurgicale, vol XII, sup. 1, 2005, 50 (com ZAT 29 mai 2005

 • Mihalas G I, Bazavan M, Farcas D D. Implementation of Health Information Systems in Romania. In: Blobel B, Gell G, Hildebrand C, Engelbrecht R (eds). Contribution of Medical Informatics to Health (Proc. EFMI Special Topic Conference, June 13-16, 2004, Munich, Germany), Akademische Verlaggesellschaft Aka GmbH, Berlin, 2004, 43-44

 • Moga M, Mihalas G I, Moga V. Timis County Hospital Information System. In: Blobel B, Gell G, Hildebrand C, Engelbrecht R (eds). Contribution of Medical Informatics to Health (Proc. EFMI Special Topic Conference, June 13-16, 2004, Munich, Germany), Akademische Verlaggesellschaft Aka GmbH, Berlin, 2004, 109-110

 • Mihalas G I. Milestones in Romanian Medical Informatics. Medical Archive [Med Arh], Sarajevo, 2004, 58, 1 (suppl. 2): 84-85

 • Mihalas G I, Zaharie D, Kigyosi A. Step-wise or Continous Activation in Cell Regulation? A Comparative Study of p53-mdm2 Interaction by Computer Simulation. In: Fieschi M et al (eds), MEDINFO2004, Amsterdam: IOS Press, 1758

 • Mihalas G I, Zaharie D, Kigyosi A. Activation Types in Cell Regulation. Study by Computer Simulation Trans. Automatic Control and Computer Science, vol 49 (63), no. 2, 2004, 99-102

 • Moga M, Moga V D, Luca C, Mihalas G I. Wavelets as Methods for ECG. Signal Processing. Trans. Automatic Control and Computer Science, vol 49 (63), no. 2, 2004, 107-110

 • Mihalas G I, Lungeanu D, Vernic C, Kigyosi A, Focsa M, Muntean C. Health Informatics as Profession. Vol. abstr. XXVII Conf. Nat. de Informatica Medicala MEDINF 2004, New I.T. Tools in Medicine an Life Sciences, Tg. Mures, 2004, 8-9

 • Mihalas G I. Quality Assesment of Health Information System. Vol. abstr. XXVII Conf. Nat. de Informatica Medicala MEDINF 2004, New I.T. Tools in Medicine an Life Sciences, Tg. Mures, 2004, 16-17

 • Moga M, Moga V, Luca C, Mihalas G I. Wavelets as Methods for ECG Signal Processing. Vol. abstr. XXVII Conf. Nat. de Informatica Medicala MEDINF 2004, New I.T. Tools in Medicine an Life Sciences, Tg. Mures, 2004, 24

 • Modelling and Simulation in Molecular Biology. Mihalaş G I, Simon Z. Craiova Medicală, vol. 5, sup. 3:109–114. 2003

 • Structuring Medical Informatics Upon Medical Information Classification Mihalaş G I, Lungeanu D, Vernic C, Kigyosi A, Focşa M. Craiova Medicală, vol. 5, sup. 3: 405–407. 2003

 • Numerical Investigation of Blood Flow in The Arterial Stenosis. Bernard E, Bernard S I, Mihalaş G I, Munteanu I. The New Navigators: from Professionals to Patients Amsterdam, IOS Press: 3–8. 2003

 • Criteria for Classification of Medical Information. Mihalaş G I, Lungeanu D, Vernic C, Kigyosi A, Focşa M. The New Navigators: from Professionals to Patients. Amsterdam: IOS Press, 358–363. 2003

 • Storing and Managing Data in Laparoscopic Surgery. Bernard E, Bernard S I, Mihalaş G I, Munteanu I. Trends in Romanian e–Health, Eurobit, 120–124. 2003

 • BioDAQ – a Simple Biosignal Acquisition System. Csaky Z, Mihalaş G I, Focşa M. Trends in Romanian e–Health, Timişoara, Eurobit, 46–49. 2003

 • Frequency Domain and Waveletes Applications as Methods for ECG Signal Processing. Moga M, Moga V D, Mihalaş G I, Luca C O. Trends in Romanian e–Health, Timişoara, Eurobit, 29–33. 2003

 • Classification of Information in Medicine. Mihalaş G I. Trends in Romanian e–Health. Timişoara, Eurobit, 57–59. 2003

 • Current trends in medical informatics in Romania. Mihalaş G I. The British Journal of Healthcare Computing Information Management, 19:26–28. 2002

 • IT Role in Healthcare Reform in Transition Countries. Mihalaş G I. Healthcare Telematic Support in Transition Countries, Eurobit Timisoara, 3–7. 2002

 • BioDAQ – a Simple Biosignal Acquisition System for Didactic Use. Czaky Z, Mihalaş G I, Focşa M. Health Data in the Information Society. IOS Press, Amsterdam, 57–60. 2002

 • Human-Computer Interface: towards a Bio-Current Driven Mouse. Mihalaş G I, Spoiala G, Ciof O, Rob S, Ivaschescu V, Petrescu M. Healthcare Telematic Support in Transition Countries, Eurobit Publ, Co, Timişoara, 86. 2002

 • Building Strategies for Healthcare Information Systems. Mihalaş G I, Bazavan M. Health Data in the Information Society. Proc. MIE 2002 , Budapest, IOS Press, Amsterdam, 718–722. 2002

 • Towards a Coherent Romanian Healthcare Information System. Mihalaş G I. Vol. rez. Health–Net CEEC 2001. Informatic Tools to Restructure Health Care Services” Internaţional Conference, Târgu–Mureş Romania, 16–17. 2001

 • Possible Oscillatory Behaviour in P53-MDM2 Interaction. Computer Simulation. Mihalaş G I, Simon Z, Balea G, Popa E. Journal of Biological Systems, 8: 21–29. 2000

 • Medical Informatics for “Allied” Profiles. Mihalaş G I, Lungeanu D, Vernic C, Kigyosi A, Petrescu M. Medical Infobahn for Europe, IOS Press Amsterdam, 546–548. 2000

 • SYM - A computer Program for Simulation of Regulatory Processes in Biosystems. Mihalaş G I, Lungeanu D, Macovievici G, Gruia R, Neagu M. Journal of Biosciences, vol. 24, suppl 1, p. 172. 1999

 • Modeling and Simulation of Apoptosis in the Thymus. Mihalaş G I, Mic F A. vol. Rezumate, a 5–a Conf. Nat. Biofizica, Târgu–Mureş 6 nov. p.81 1999

 • Medical Informatics Educational Tasks Seen from Practical Prospective. Lungeanu D, Dimitriu R, Bazavan M, Sima R., Richards B., Neame R., Murphy J, Mihalaş G I. Medical Informatics Europe ’99, IOS Press, Amsterdam 497–499. 1999

 • MOBISIM - Package for Simulation in Molecular Biology. Mihalaş G I, Macovievici G, Simon Z, Lungeanu D. Medical Informatics Europe ’99, IOS Press, Amsterdam, 617–620 1999

 • The current necesities of medical informatics education in Romania. Georgescu G, Mihalaş G I, Spircu T, Tigan St, Iacobas A D. Medinf’98, Ed. Univ. Vasile Goldis Arad, 363–364. 1999

 • Computer models for regulatory systems study in physiology Mihalaş G, Mihalaş G I. Medinf’98, Ed. Univ. Vasile Goldiş Arad, 289–293. 1999

TOP